POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCL, informa que les dades de caràcter personal que es podrien facilitar a través del lloc web, així com les que es podrien facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers titularitat de la Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCL.

Excepte en els camps en què es determina expressament el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes impliqui una disminució en la qualitat de la resposta o petició que se sol·liciten. Les dades assenyalades amb asterisc (*) són imprescindibles per respondre a la seva sol·licitud. La falta d'emplenament dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que l’entitat pugui respondre a la seva sol·licitud o facilitar-li els productes que sol·liciti.

El consentiment atorgat per al tractament de les teves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-te a l'adreça de l’entitat o mitjançant l'adreça electrònica [email protected]

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de la informació personal facilitada i es comprometen a mantenir-la degudament actualitzada.

https://topmanta.store/andedem/  i l’entitat, a través dels formularis que posa a disposició de l'usuari, pot recopilar la informació personal que es detallarà a continuació amb l'objectiu de gestionar la nostra relació i / o les obligacions legals derivades de la mateixa així com per informar-te de les activitats que promou la nostra entitat: nom i cognoms, adreça postal i correu electrònic, número de telèfon, targeta bancària i número de compte.

Al marcar la casella corresponent en el formulari, l’ usuari accepta expressament i de forma lliure, que les teves dades personals siguin tractades per la Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCL., d'acord amb la següent política de privacitat:

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLECooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCL
QUALITAT DE LES DADES Les teves dades personals que tractem: nom i cognoms, adreça postal i de correu electrònic, número de telèfon, targeta bancària i número de compte bancari.  
 FINALITAT
Les finalitats del tractament de les teves dades són: Recaptar fons per als nostres fins fundacionals (inclosa la venda de productes específics) El compliment de les obligacions legals: facturació, comptabilitat, liquidar impostos i presentar declaracions informatives a les administracions. Gestió de la relació associativa amb tu. Fer-te arribar informacions sobre les campanyes i activitats que puguem dur a terme en el marc dels nostres fins socials i que puguin ser del teu interès. Promoció de les accions de l’entitat 
LEGITIMACIÓLa base legal del tractament de les teves dades personals és: el teu consentiment, per a la gestió de la relació associativa, gestionar les vendes de productes, enviar-te informació sobre les nostres activitats i promocionar activitats de l’entitatl’ obligatorietat de tractament, per al compliment de les obligacions comptables, fiscals i legals en general. el compliment dels Estatuts Socials i dels acords de l’Assemblea. 
DESTINATARISÚnicament facilitarem les teves dades a prestadors de serveis necessaris per al compliment de les finalitats de l’entitat i pel compliment de les obligacions legals (gestoria, administracions, etc.)
DRETSEls teus drets sobre les teves dades són:Accedir, rectificar i suprimir les dades, sol·licitar informació, sol·licitar l’esborrat de dades, retirar el consentiment, dret a la portabilitat, dret a la limitació del tractament.
INFORMACIÓADDICIONALA continuació d’aquest resum, pots consultar la informació detallada i pots contactar amb Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCL per a qualsevol aclariment o comentari. 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: 

Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCL

NIF F67528067 

Domicili Social: Barcelona (08001), Carrer d’En Roig nº 13, baixos

OBLIGACIONS LEGALS I COMPROMÍS DE PRIVACITAT:

 • Apliquem el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades.
 • Respectem la teva informació.
 • No oferim, venem ni transferim les teves dades.
 • - Prenem les mesures necessàries, raonables i proporcionades per mantenir segures i protegides les teves dades.
 • No enviem comunicacions de màrqueting. Només enviem les informacions que ens sol·licitis o ens autoritzis a enviar i pots canviar d'opinió quan vulguis.
 • Seguim la recomanació de transparència que fa el Reglament i tractem que els textos de consentiment i informació siguin clars.
 • Les teves dades solament s'utilitzen per a les finalitats indicades i autoritzades per tu. 

QUINES SÓN LES DADES PERSONALS QUE TRACTEM? 

Les dades personals de què disposem et pertanyen a tu i a l’entitat només podem tractar-les perquè ens autoritzes i per a les finalitats específiques per a les quals ens autoritzes.

O bé, les usem per a finalitats de compliment de la llei (com introduir les teves dades de facturació en la comptabilitat, etc.) 

Les dades personals fan referència a qualsevol informació que pugui identificar-te directament (el teu nom, per ex.). Altres dades de les que disposem són: l'adreça de correu electrònic / adreces postals professionals o particulars / telèfon fix i / o mòbil, compte bancària o targeta bancària. 

COM OBTENIM LES TEVES DADES PERSONALS? 

Abans de la recollida de dades o abans de l'enviament de dades a través del formulari de la nostra web, et lliurarem aquesta explicació sobre la nostra política de dades o podràs accedir-hi mitjançant un enllaç a la web; i és important que la llegiu i sigui comprensible. Et demanem si et plau que ens indiquis si en algun punt no és prou clara. 

La recollida de dades la fem mitjançant un formulari digital (que apareix a la web). Sempre recollim directament les teves dades de tu i mai de tercers. 

AMB QUINES FINALITATS PODEM TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS? 

Les finalitats del tractament de les teves dades són totes o algunes de les següents: 

 • El compliment de les finalitats de l’entitat, els seus Estatuts Socials i els acords de l'Assemblea. 
 • Recaptar fons pels nostres objectius fundacionals (inclosa la venta de productes específics)
 • El compliment de les obligacions legals: facturació, comptabilitat, liquidar impostos i presentar declaracions informatives a les administracions. 
 • Gestió de la relació associativa amb tu.
 • Facilitar-te informació sobre les campanyes i activitats que podem dur a terme en el marc de les nostres finalitats socials que puguin ser del teu interès. 
 • Promoció de les accions de l’entitat.
 • Gestionar les sol·licituds o les peticions que l’usuari realitza a l’entitat a través de la nostra web o a través d'una altra via (campanyes de sensibilització, activitats, venda de productes per complir els seus objectius, etc.) 
 • Mantenir-nos en contacte.

QUINA ES LA BASE LEGAL PER A UTILITZAR LES TEVES DADES PERSONALS? 

Ha de haver-hi una raó que ens legitimi per a fer ús de les teves dades personals. La base legal per al tractament de les teves dades personals és una o diverses de les següents: 

 • el teu consentiment.
 • el compliment de la relació associativa . 
 • compliment d'obligacions legals que comporten un tractament de dades personals, com facturació, comptabilitat, presentació de tributs. 
 • El nostre interès legítim en poder relacionar-nos amb tu en les millors condicions per a què necessitem tractar les teves dades personals. 

QUI POT TENIR ACCÉS A LES TEVES DADES PERSONALES? 

Hem d’informar-te que tercers aliens a la nostra entitat accedeixen a les teves dades de caràcter personal com a prestadors de serveis i per tant són encarregats de tractament de les teves dades personals. 

Subscrivim contractes amb tercers de confiança per realitzar una varietat d'operacions en el nostre nom (per exemple: la comptabilitat). Només els proporcionem la informació que necessiten per realitzar el servei, i els demanem que no utilitzin la vostra informació personal per a cap altre propòsit. Fem el major esforç possible per triar tercers de confiança, informant-nos de quines polítiques de protecció de dades porten a terme i ens assegurem d'incorporar clàusules contractuals d'acord a les quals els tercers es comprometen a implementar les mesures d'adequació de seguretat en el tractament de les dades. No oferim ni venem les teves dades personals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No transmetem dades personals fora de l'espai de la UE però es poden sotmetre a aquesta transferència a través de l'ús de plataformes que tinguin els servidors fora de l'espai UE (serveis d'emmagatzematge en el núvol o plataformes de comunicació). Ens referim a prestadors de serveis ubicats fora de l’UE tals com Google, LLC, que podran accedir a les teves dades de caràcter personal. Aquest tipus de prestadors de serveis es troben acollits al "Privacy Shield” o escut de privacitat i, per tant, es veuen obligats a protegir les teves dades personals, d'acord amb una sèrie de normes de protecció i salvaguardes ben definides per la Unió Europea. Per tant, inclús en el ús d'aquests serveis, la transferència es realitza de forma segura i legal, d'acord amb les polítiques de privacitat que ofereixen els serveis utilitzats, com Google Drive. De tota manera, per minimitzar les possibilitats de transferència internacional de les teves dades, l'ús que fem d'aquests serveis és residual i ho intentem minimitzar i fer sempre amb la vostra autorització expressa.

QUAN DE TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES PERSONALS? 

Només conservem les teves Dades Personals durant el temps que les necessitem per a la finalitat concreta, que pot ser complir amb les nostres obligacions derivades de la relació associativa, gestionar la nostra relació, tramitar correctament la teva comanda, complir amb les nostres obligacions legals i / o mantenir-nos en contacte amb tu. Sempre conservem les dades estrictament necessaris per a cada finalitat. Per determinar el període de retenció de dades de les teves Dades Personals, s'utilitzen els següents criteris:

• Dades Personals obtingudes per consentiment en el moment de la comanda o la col·laboració: el temps de tramitació de la comanda (incloent la comptabilitat, fiscalitat i compliment de la gestió obligacions legals, incloses les de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals): durant la durada de la nostra relació associativa; 

• Dades personals contingudes en el teu expedient o fitxa de Col·laborador/ a: durant la durada de la relació associativa o col·laboració. En finalitzar, es manté una còpia de les teves dades per fer el seguiment, amb finalitats estadístiques i per poder tornar-vos a contactar amb vosaltres en el futur en noves campanyes informatives o accions que l’entitat inicia.

• Dades personals obtingudes contactant amb nosaltres només per a una consulta o petició puntual: durant el temps necessari per atendre la vostra consulta; 

• Dades personals de contacte limitats a nom, número de telèfon i adreça electrònica: indefinidament mentre no ens sol·liciteu la seva eliminació. 

• Dades personals necessàries per complir amb les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant els tribunals), per a poder donar resposta al teu exercici de drets sobre les teves dades i gestionar les eventuals reclamacions, o amb fins estadístics o històrics: el temps necessari per a poder dur a terme el compliment de les obligacions, la reclamació, etc.

• Dades personals per gestionar la relació associativa: mentre estigui vigent la relació.

En el moment en què ja no necessitem les teves dades personals, les eliminarem dels nostres arxius. 

LES TEVES DADES PERSONALS ESTAN GUARDADES DE FORMA SEGURA?

Ens comprometem a protegir les teves Dades Personals i prendre totes les precaucions raonables i al nostre abast per fer-ho. Exigim contractualment que els tercers de confiança que gestionen les teves dades personals facin el mateix. Fem el nostre major esforç per tractar d'evitar l'accés no autoritzat. Com la transmissió d'informació a través d'Internet no és totalment segura, no podem garantir la seguretat de les teves dades quan ets tu qui ens envies dades personals. Per això, qualsevol transmissió és sota el teu propi risc. Respecte a la transmissió que nosaltres realitzem de comunicacions en què apareixen dades personals, adoptem les mesures raonablement necessàries per impedir els accessos no autoritzats.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS I OPCIONS? 

Volem fer un esforç per respectar el teu dret a la privacitat: és important que tinguis el control sobre les teves dades de caràcter personal, bàsicament perquè són teves. En aquest sentit, la normativa estableix a favor els següents drets: 

DretQuè significa?
Dret d'Informació Tens dret a obtenir informació clara, transparent i fàcil d'entendre sobre la forma en què utilitzem la teva informació personal i sobre els teus drets. La nostra intenció és facilitar-vos aquesta informació en aquest document, però no dubtis a contactar si necessites més.
Dret a l'accés Tens dret a accedir a les dades personals que tenim relacionades amb la teva persona. 
Dret de rectificacióTens dret a fer rectificar les teves dades personals quan siguin inexactes o hagin deixat de ser vàlides o fer que es completin quan siguin incompletes.
Dret de supressió / dret a l'oblit En determinats casos, correspon el dret a fer que les teves dades personals siguin esborrades o eliminades. És important saber que no es tracta d'un dret absolut, ja que pot existir motius legals o legítims per conservar-los.
Dret a retirar el consentiment Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment al tractament de les teves dades personals quan el tractament de dades està basat en el consentiment.
Dret d'oposició Pots oposar-te en qualsevol moment a que tractem les teves dades quan el tractament estigui basat en la satisfacció d'interessos legítims.
Dret a presentar una reclamación davant d'una autoritat de control Tens dret a reclamar davant l’ Agencia Española de Protección de Datos per les nostres pràctiques de privacitat i protecció de dades. T’estarem molt agraïts si abans et poses en contacte amb Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCL
Dret a la portabilitat de dades Tens dret a traslladar, copiar o transferir dades des de la nostra base a una altra diferent. Només és possible exercitar aquest dret respecte a dades que s'han facilitat, quan el tractament està basat en l'execució d’ un contracte o en el teu consentiment i el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
Dret de limitació de tractament Tens dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. Si exerceixes aquest dret, el tractament de les teves dades estarà subjecte a limitacions, pel que podrem guardar-les però no podrem seguir usant-les. Aquest dret només es pot exercir en determinats casos definits per la Normativa de Protecció de Dades: • que l'interessat impugni la exactitud de les dades personals, durant el termini que permet al responsable de verificar l'exactitud dels mateixos; • que el tractament sigui il·lícit i l'interessat s’oposi a la supressió de dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació de la seva utilització; que el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions; • que l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’ interessat.

MENORS D'EDAT

En el supòsit que algun dels serveis i productes es dirigeixen a menors de 14 anys, l’entitat sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de dades personals del menor.

L’entitat no respon d'aquelles dades de menors que, sense que l’entitat hagi pogut conèixer aquest fet, s'han facilitat sense el consentiment dels pares o tutors. 

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCLes reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.

LEGISLACIÓ APLICABLE I SUBMISSIÓ EXPRESSA

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest lloc, serà regida, interpretada i subjecta d'acord a les lleis pròpies de Catalunya en allò que siguin aplicables i les de l’estat espanyol. En cas de conflicte, les parts es sotmetran en primer terme a un procés de mediació i en cas de judicialització de la controvèrsia, les parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pugui resultar d’aplicació es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

CONTACTE

Si tens qualsevol dubte o preocupació sobre la forma en què tractem i utilitzem les teves dades personals o vols exercir qualsevol dels teus drets, contacta amb:

Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, SCCL

E-mail: [email protected]

Direcció postal: Barcelona (08001), Carrer d’En Roig nº 13, baixos 

ANDE DEM.

It's not about just doing it, it's about doing it right

Cistella